Home » Archive

Featured, Headline, Tin Cộng Đồng »

[4 Th6 2018 | No Comment | 360 views]
Văn Đình Lang Quân- Lễ Chiến Sĩ Trận Vong 2018 : Gần 100 Người Tham Dự Lễ Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong

Bài: Văn Đình Lang Quân
Video: Lê Trúc

Họ Là Ai?
Câu trả lời, lắm khi còn mơ hồ nơi chính người Việt, đã hiển nhiên được giải đáp cho những người đến tham dự hôm nay. Họ là trên 250 ngàn người đã bỏ mình hy sinh vì chính nghĩa quốc gia Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến vừa qua. Họ là 58 ngàn quân nhân Hoa Kỳ đã xã thân giúp đồng minh gìn giữ bờ cõi miền nam Việt Nam. Có khi, họ được đi vào sử sách oai …

Đọc tiếp »